wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 123/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid. 2995/37 (obręb Miasteczko Śląskie) – ul. Złota Miasteczko Śląskie
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie krzewów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.58.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gorach
Data wpływu dokumentu 2024-03-23
Data wydania dokumentu 2024-04-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 122/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-04-29 08:15:43