wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2024
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Nowe Chechło, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy GK.6131.2.16.2023
Dokument wytworzył Zastępca Wójta Gminy Świerklaniec
Data wpływu dokumentu 2023-12-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-05-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2024-05-07 08:26:17