wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 139/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 na usunięcie drzew z terenu działki o numerze ewid.: 145/2 (obręb Strzybnica) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tarnowskich Górach
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.70.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-04-08
Data wydania dokumentu 2024-05-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-05-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 138/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-05-17 09:56:17