wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Farma wiatrowa Bosse (kat.obiektu VIII) składająca się z: 10 turbin wiatrowych GE 2.5 XL, o wysokości wieży elektrowni 100m, średnicy śmigieł wirnika 100m, całkowitej wysokości elektrowni 150m, o mocy energetycznej pojedynczej elektrowni 2,5MW i całkowitej mocy zespołu elektrowni 25 MW wraz z fundamentami o pow.zab. 530,7m2 każdy zlokalizowanych w obrębach: Bosse działka ozn. nr geod.: 14/1, 17/1; Krejwińce działka ozn. nr geod.: 18/1, 37/1, 51/4; Marynowo działka ozn. nr geod.: 115/1; Posejanka działka ozn. nr geod.: 222/1, 236/1; Posejny działka ozn. nr geod.: 90/7; Świackie działka ozn. nr geod.: 55/1; dróg dojazdowych i placów montażowych przeznaczonych do rozbiórki po zakończeniu prac montażowych zlokalizowanych w obrębach: Bosse działka ozn. nr geod.: 4, 13, 14/1, 17/1, 17/4, 24, 72, 74, 161, 162, 164, 166, 167, 169; Grudziewszczyzna działka ozn. nr geod.: 4, 120, 139, 140, 141; Krejwińce działka ozn. nr geod.: 3/2, 4/2, 13/2, 18/1, 18/3, 18/4, 18/6, 36, 37/1, 37/2, 44, 45/2, 49/1, 49/2, 51/4, 51/5, 196/8, 199/2, 201, 216; Marynowo działka ozn. nr geod.: 80, 115/1, 115/2, 118, 122; Olszanka działka ozn. nr geod.: 14/7, 45; Posejanka działka ozn. nr geod.: 222/1, 222/2, 234, 236/1, 236/2, 243, 244/1, 246/1, 246/2, 247, 255; Posejny działka ozn. nr geod.: 72/3, 90/7, 90/8, 182/1, 254; Świackie działka ozn. nr geod.: 55/1, 55/2, 57, 58, 76, 81, 82, 89, 90, 102, 104, 105, gm. Sejny; Sejny działka ozn. nr geod.: 483/5, 483/10, 483/12, 483/15, 483/19, 494/112, 494/119; przepustów drogowych zlokalizowanych w obrębach: Krejwińce działka ozn. nr geod.: 13/2, 196/8; Marynowo działka ozn. nr geod.: 118, 122; Olszanka działka ozn. nr geod.: 14/7, 45; Posejanka działka ozn. nr geod.: 234, 236/1, 236/2, 246/1, 246/2, 247; Posejny działka ozn. nr geod.: 90/7, 90/8; Świackie działka ozn. nr geod.: 58, 102, 105.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy AB-7351-164/2010
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Sejnach Wydział Architektury i Budownictwa
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-06
Dokument zatwierdził Starosta Sejneński
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-12-06
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 516 20 66
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Sosnowska
Data wprowadzenia 2010-12-08 10:13:06