wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 51/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu zezwolenie na usunięcie 7 drzew rosnących w Zbrosławicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/R.6131-1-138/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-11-23
Data wydania dokumentu 2011-12-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-02-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jacek Bernacik
Data wprowadzenia 2012-02-01 14:29:00