wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy al. Armii Krajowej w Olsztynie
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.6722.6.2011
Dokument wytworzył Edward Chuć
Data wpływu dokumentu 2011-12-01
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Planowania Przestrzennego
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, pok. 207a
Telefon (89) 527-31-11 wew. 417
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-02-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2012-02-07 09:04:37