wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 59/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu wprowadzanie do ziemi oraz do wód cieku Drama wód opad. i roztop. z terenu dzielnicy Repty Śląskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.6223-91/11
Dokument wytworzył Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wpływu dokumentu 2011-12-23
Data wydania dokumentu 2011-12-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-02-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 541/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2012-02-13 14:41:17