wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 32/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z dz. ewid. nr 319 w Płaskowie w ilości 1 szt. gat. świerk
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat radomski
Gmina Jedlińsk
Sprawa
Znak sprawy RSG.6131.10.2012
Dokument wytworzył Wótk Gminy Jedlińsk
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-01-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy w Jedlińsku
Siedziba ul. Warecka 19 , 26-660 Jedlińsk
Telefon 48 32-13-021
E-mail jedlinsk@jedlinsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-02-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Okleja
Data wprowadzenia 2012-02-22 15:28:36