wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 80/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja dot. wycinki 2 drzew w Miasteczku Śląskim
Zakres przedmiotowy dokumentu Miasteczko Śląskie toplole euroamerykańskie - 2 szt
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.7.2012
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2012-01-31
Data wydania dokumentu 2012-03-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-03-14
Uwagi decyzja
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Nyk
Data wprowadzenia 2012-03-14 09:10:06