wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2010
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn.
Zakres przedmiotowy dokumentu Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat brzeski
Gmina Lubsza
Sprawa
Znak sprawy OŚ.7624-5/10
Dokument wytworzył O. Thym, A.Niemiec-Dziura
Data wpływu dokumentu 2010-12-02
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Lubsza
Siedziba ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Telefon 077) 411-86-15
E-mail lubsza@lubsza.ug.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-08
Uwagi zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia ooś ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie"
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Gregorasz
Data wprowadzenia 2010-12-08 14:07:56