wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2010
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Azbestu dla MiG Ostroróg
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat szamotulski
Gmina Ostroróg
Sprawa
Znak sprawy 762/63/10
Dokument wytworzył UMiG Ostroróg
Data wpływu dokumentu 2010-11-30
Data wydania dokumentu 2010-11-30
Dokument zatwierdził Sekretarz Gminy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Siedziba ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg
Telefon (61) 29 31 710
E-mail ostrorog_umig@wokiss.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-08
Uwagi wniosek do RDOŚ w Poznaniu i PPIS w Szamotułach
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Cembrowicz
Data wprowadzenia 2010-12-08 14:08:02