wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fizycznej
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wycinkę drzewa gatunku jesion rosnącego na posesji nr 23 w Zerbuniu Gmina Jeziorany oraz jesionów rosnących na drodze gminnej w obrębie Zerbuń.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Elfryda Woelki
Data wpływu dokumentu 2010-11-08
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2010-11-24 14:43:24