wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 190/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu dla terenu położoenego w rejonie ul. Miechowickiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGP-II.6721.1.2011.E
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA w Bydgoszczy mgr inż. Hanna Bukowska
Data wpływu dokumentu 2011-08-08
Data wydania dokumentu 2011-10-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 148/2011, 153/2011, 191/2011, 192/2011, 206/2011, 207/2011, 9/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2012-03-27 13:34:32