wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 164/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - fragment miasta położony pomiędzy ulicami: Unii Europejskiej i S. Rybickiego
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Śrdowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155 poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach
Data wpływu dokumentu 2011-07-28
Data wydania dokumentu 2011-07-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-03-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2012-03-29 11:10:40