wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez McDonald's w MOP-ie Łęka
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat kolski
Gmina Kościelec
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6232-3/11
Dokument wytworzył Katarzyna Bylińska
Data wpływu dokumentu 2011-02-07
Data wydania dokumentu 2011-01-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Kole
Siedziba ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Telefon +48632617883
E-mail os@starostwokolskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Kędzierska
Data wprowadzenia 2011-02-24 12:38:47