wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez Zakłady Mięsne Carnis - Koło, Bronisław Rowecki S.J., ul. Zachodnia 5, 62-600 Koło
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat kolski
Gmina Koło (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6232-7/11
Dokument wytworzył Bronisław Rawecki
Data wpływu dokumentu 2011-02-21
Data wydania dokumentu 2011-02-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Kole
Siedziba ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Telefon +486326178483
E-mail os@starostwokolskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Kędzierska
Data wprowadzenia 2011-02-24 12:48:25