wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek w Olsztynie"
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagoospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy PP.6722.7.2011
Dokument wytworzył Zbigniew Zaprzelski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Planowania Przestrzennego
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, pok. 208
Telefon (89) 527-31-11 wew. 417
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-04-12
Uwagi opracowanie ekofizjograficzne opracowane po przystąpieniu do sporządzenia w/w planu - Uchwała Nr XLVIII/555/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 lipca 2009r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/2011, 9/2012, 10/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2012-04-12 09:48:47