wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 215/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz-52"
Zakres przedmiotowy dokumentu charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązań dla potrzeb planu miejscowego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu)
Gmina Nowy Sącz
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył ProGeo Piotr Prokopczuk
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-12-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Nowego Sącza
Siedziba Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon 18 443 53 08
E-mail urzad@nowysacz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-04-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jagwiga Buchta
Data wprowadzenia 2012-04-19 09:01:34