wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 415/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa układu drogowego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo – Usługowego Graniczna z ul. Wyszogrodzką i Trasą ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku, w zakresie zjazdów, pasów włączenia i wyłączenia, wiaduktu z węzłami komunikacyjnymi oraz odwodnienia i oświetlenia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I.6220.65.2011
Dokument wytworzył ER
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-04-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-04-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1138/2011, 99/2012, 100/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rygalska
Data wprowadzenia 2012-04-20 09:15:26