wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 33/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi łącznie z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów
Zakres przedmiotowy dokumentu dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Suchej Psinie, 48-133 nowa Cerekwia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy L.dz.94/10
Dokument wytworzył Lesław Rudyszyn
Data wpływu dokumentu 2010-06-08
Data wydania dokumentu 2010-06-08
Dokument zatwierdził Lesław Rudyszyn
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-06-08
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-25
Uwagi Dot. decyzji zatwierdzającej Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Nr OŚ-7624/4/2010 z dnia 01.07.2010r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2011-02-25 12:09:08