wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2012
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km"
Zakres przedmiotowy dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy KOŚ.6220.26.2012
Dokument wytworzył Magdalena Wajchert
Data wpływu dokumentu 2011-11-18
Data wydania dokumentu 2011-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 47/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Wajchert
Data wprowadzenia 2012-04-25 13:05:49