wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 96/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu na wprowadzanie do wód cieku Stoła (w km 20+300) wód opad. i roztop. oraz ścieków z przelewu burzowego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6341.22.2012
Dokument wytworzył Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wpływu dokumentu 2012-03-30
Data wydania dokumentu 2012-03-30
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2012-03-30
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-05-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2012-05-04 08:56:54