wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek firmy Orlen Transport Spółka Akcyjna
Zakres przedmiotowy dokumentu Wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku przy ul. Chemików 7
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Orlen Transport Spółka Akcyjna
Data wpływu dokumentu 2010-11-19
Data wydania dokumentu 2010-11-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-11-25 09:38:22