wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 klonów pospolitych i jednego przewodnika z 2-pniowego klonu z posesji jednorodzinnej, pod warunkiem zastąpienia 5 sztukami ok. 10-letnich drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6131.7.2011
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-02-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2011-03-01 10:45:43