wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu instalacja radiokomunikacyjna, której moc znamionowa izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz zlokalizowana w Białogardzie przy ul. Bol. Śmiałego (dz. nr 137/224)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat białogardzki
Gmina Białogard (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył P4 Sp. z o. o. , ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-01-14
Data wydania dokumentu 2011-01-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Siedziba ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard
Telefon 0-94 312 0901
E-mail starosta@powiat-bialogard.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Marzec
Data wprowadzenia 2011-03-01 12:34:52