wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości położonej w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej 59
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat białogardzki
Gmina Białogard (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył Spółdzielnia Pracy "ARGO-FILM" przy ul. Paca 9/1 w Warszawie, Zakład Nr 6 we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 180 we Wrocławiu
Data wpływu dokumentu 2011-01-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Siedziba ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard
Telefon 0-94 312 0901
E-mail starosta@powiat-bialogard.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-17
Uwagi z powodu nieusunięcia braków we wniosku - wniosek pozostawiono bez rozpoznania
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Marzec
Data wprowadzenia 2011-03-01 13:05:53