wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy KOŚ.6220.3.2011
Dokument wytworzył Magdalena Wajchert
Data wpływu dokumentu 2011-02-21
Data wydania dokumentu 2011-03-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Wajchert
Data wprowadzenia 2011-03-01 13:36:17