wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 115/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca program gospodarki odp. niebezpiecznymi wytw. w FOLWARKU MIEDARY Tomasz Klimowicz z siedzibą w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Tomasza Klimowicza
Zakres przedmiotowy dokumentu Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Tomasza Klimowicza
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6230.3.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2012-02-16
Data wydania dokumentu 2012-03-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-05-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 67/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2012-05-23 13:19:25