wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 120/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja Starosty Tarnogórskiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. w Kamieńcu przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Iwonę Klimowicz-Włodarczyk prowadzącą Gospodarstwo
Zakres przedmiotowy dokumentu Rolne w Zawadzie z siedzibą w Zawadzie przy ul. Wiejskiej 9
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6230.8.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2012-03-15
Data wydania dokumentu 2012-04-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-05-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2012-05-23 14:11:12