wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 96/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ”ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ, POLEGAJĄCY NA BUDOWIE OBIEKTU, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI HALA PRZEMYSŁOWA Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TECHNICZNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UL. TOWAROWA W ŚWIDNICY ” przewidzianej do realizacji na terenie następujących działek:  nr 33/4, 33/6, 34/2, 35/3, 36 i 37, AM 13, Obr. 3 -
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN.6730.1.14.2012
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Świdnicy - Referat Architektury
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-05-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-05-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2012-06-04 11:49:44