wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 109/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „DOBUDOWA BUDYNKU AMONIAKU, BUDOWA ZBIORNIKA WODY PPOŻ. I POMPOWNI PPOŻ., PRZEBUDOWA WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ SIECI WODY PPOŻ. W ŚWIDNICY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 16-18” inw. AAM Poland Sp. z o.o.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN.6730.1.79.2011
Dokument wytworzył Referat Architektury
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-06-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 55/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2012-06-04 11:58:20