wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 188/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 -rozbudowa budynku S-1.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.1.10.2012
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Data wpływu dokumentu 2012-04-19
Data wydania dokumentu 2012-05-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 29
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 104/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2012-06-04 14:09:40