wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 279/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice stanowiący ulicę Lelewela i odcinek ulicy Dworcowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach ul. Floriana 9
Data wpływu dokumentu 2012-02-15
Data wydania dokumentu 2012-02-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 277/2012, 278/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2012-06-05 11:53:23