wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja na usunięcie poprzez wycięcie 1 szt. drzewa gat. klon o obwodzie 240cm rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 4233W Miedzna - Sokołów Podlaski - dz. nr 245 obręb Wola Orzeszowska oraz 2 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4232W Miedzna - Poszewka - dz. nr 1048 obręb Żeleźniki tj. 1 szt. klon o obwodzie 121 cm i 1 szt. gat. jesion o obwodzie 130cm.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Miedzna
Sprawa
Znak sprawy GK.6131.12.2012
Dokument wytworzył Urząd Gminy w Miedznie
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-05-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Miedzna
Siedziba ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna
Telefon (025) 691-83-27
E-mail ugmiedzna@op.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wiesława Jakubik
Data wprowadzenia 2012-06-05 12:58:16