wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 20/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja odmawiająca wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. jesionów ul. Bolesława Chrobrego w Lubaniu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat lubański
Gmina Lubań (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy Nr OŚiGP.6131.8.2011
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Lubań
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-03-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Lubań
Siedziba ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
Telefon 75 646 44 00
E-mail boi.um@luban.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Czyż
Data wprowadzenia 2011-03-03 13:57:07