wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 35/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Jolanta Gruca-Tkacz
Data wpływu dokumentu 2010-11-18
Data wydania dokumentu 2010-12-30
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-03-03 14:20:39