wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla MZGM TBS Sp. z o.o
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 2 szt. topoli z terenu przy ul. Pszczelej 2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635-327/10
Dokument wytworzył Katarzyna Pernej-Marzewska
Data wpływu dokumentu 2010-11-18
Data wydania dokumentu 2010-11-18
Dokument zatwierdził Z upowaznienia Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Srodowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-18
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-11-25 09:42:26