wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 194/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Rozbiórka budynku produkcyjno-magazynowego, budowie hali produkcyjno-magazynowej z lakiernią, kanalizacji deszczowej, zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych oraz przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na kotłownię przy istniejącym zakładzie obróbki drewna w Nakle Śl. - Nowym Chechle przy ul. Lasowickiej, na działce nr 2736/374
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy ZBA.73516-132/11
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2011-07-07
Data wydania dokumentu 2012-05-31
Dokument zatwierdził Starosta Powiatowy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 47
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 99/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2012-06-11 12:35:13