wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 44/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G. 6223-4/11
Dokument wytworzył Jolanta Gruca-Tkacz
Data wpływu dokumentu 2011-01-12
Data wydania dokumentu 2011-02-11
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-03-04 12:50:44