wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 49/2010
Rodzaj dokumentu wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wykaz
Zakres przedmiotowy dokumentu wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat szamotulski
Gmina Ostroróg
Sprawa
Znak sprawy 7062/52/10
Dokument wytworzył Urząd Statystyczny w Lublinie
Data wpływu dokumentu 2010-10-08
Data wydania dokumentu 2010-10-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Siedziba ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg
Telefon (61) 29 31 710
E-mail ostrorog_umig@wokiss.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Cembrowicz
Data wprowadzenia 2010-12-09 13:49:15