wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 16/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej nr LES3003A zlokalizowanej na kominie przy ul. Lipowej w Lesznie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina Leszno
Sprawa
Znak sprawy GK-O.6222.5.2011
Dokument wytworzył P4 Sp. z o.o. ul .Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-01-31
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno (pok.24)
Telefon 655298185
E-mail os@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marian Bartkowiak
Data wprowadzenia 2011-03-07 13:14:06