wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 680/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu pn. „Dostosowanie 36 szt. stalowych, pionowych, naziemnych zbiorników w zakresie dostosowania do obowiazujacego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I.6220.12.2012.JTB
Dokument wytworzył Oddział Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2012-05-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-06-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 396/2012, 397/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Tomaszewska-Bielkowska
Data wprowadzenia 2012-07-04 10:59:04