wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 117/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr Adam Stańczyk; Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2010-07-22
Data wydania dokumentu 2010-07-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 115/2011, 116/2011, 118/2011, 119/2011, 187/2011, 202/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2012-07-06 09:45:58