wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA w Bydgoszczy - Hanna Bukowska
Data wpływu dokumentu 2012-01-18
Data wydania dokumentu 2012-01-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-01-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 160/2011, 174/2011, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 6/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2012-07-06 09:54:49