wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 257/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z pozostawieniem istniejących urządzeń wodnych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6341.54.2012
Dokument wytworzył Wydzaił ochrony środowiska i rolnictwa
Data wpływu dokumentu 2012-03-30
Data wydania dokumentu 2012-06-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2012-06-13
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-07-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2012-07-13 10:50:35