wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 10/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla MZGM TBS Sp. z o.o.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na wycinkę 1 szt. krzewu bzu lilaka (ok. 1 m 2 powierzchni) z terenu przy ul.Dobrowolskiego 8
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635- 334/10
Dokument wytworzył Katarzyna Pernej -Marzewska
Data wpływu dokumentu 2010-11-19
Data wydania dokumentu 2010-11-19
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-19
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-11-25 09:47:29