wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 176/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy OSADKOWSKI S.A. : "Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z prayłączem gazu dla zasilania palnika gazowego suszarni zboża w Świdnicy, ul. Kopernika, dz. nr 5/20, 5/30, 5/29"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.6.2012
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2012-07-30
Data wydania dokumentu 2012-07-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2012-07-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/2012, 175/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2012-07-30 14:04:30