wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 287/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnop.
Zakres przedmiotowy dokumentu na wprowadzanie ścieków przem. do ziemi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6341.78.2012
Dokument wytworzył wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wpływu dokumentu 2012-07-11
Data wydania dokumentu 2012-07-11
Dokument zatwierdził starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2012-07-11
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-08-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 266/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2012-08-02 12:31:40