wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem.
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie w związku z prowadzoną produkcją roślinną oraz hodowla trzody chlewnej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Biuri Ochrony Środowiska BAJ-EKO inż Jolanta Jakubowska
Data wpływu dokumentu 2010-06-28
Data wydania dokumentu 2010-06-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi OŚ-7626/1/2010
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-13 10:32:17