wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wydanie decyzji na w/w wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat radomski
Gmina Jedlińsk
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Potera Karol
Data wpływu dokumentu 2010-12-09
Data wydania dokumentu 2010-12-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy w Jedlińsku
Siedziba ul. Warecka 19 , 26-660 Jedlińsk
Telefon 48 32-13-021
E-mail jedlinsk@jedlinsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Okleja
Data wprowadzenia 2010-12-13 11:05:23